Jak pracovat s dysgrafikem?

Obsah

Jak pracovat s dysgrafikem?

Jak pracovat s dysgrafikem?

Základní zásady práce s dysgrafikem 1 snažit se zmírnit poměr psaného projevu vůči ústnímu 2 poskytnout žákovi více času na tvorbu nejen poznámek, přepisů, ale i testů 3 zadávat veškeré úkoly s dostatečným časovým předstihem 4 umožňovat pracovní listy, do kterých si budou doplňovat detaily z výkladu 5 žák může psát zápis v předem domluvených zkratkách, pokud se v nich sám orientuje More ...

Co je dysgrafie?

Dysgrafie (nebo agrafie) je specifická porucha grafického projevu. Slovo dysgrafie je odvozeno z řeckého slova "grafein", které znamená psáti, a předpony "dys-", která je překládána jako špatný či porušený. Postihuje především schopnost napodobit tvar písmen a jejich řazení.

Co se používá při testování dysgrafie?

Při testování dysgrafie se používá test vizuomotorické koordinace, který se skládá z: 1 vizuomotorická funkce (koordinace oko – ruka), 2 vnímání figury a pozadí, 3 konstantní vnímání tvaru (nezávisle na velikosti, barvě a poloze), 4 vnímání polohy předmětu v prostoru, 5 vnímání polohy dvou či více předmětů v prostoru vůči sobě, vnímání prostorových vztahů.

Co je porucha dysgrafie?

Dysgrafik 1 Projevy dysgrafie. Dysgrafie je specifická porucha grafického projevu. Slovo dysgrafie je odvozeno z řeckého slova... 2 Dysgrafik a dyslektik. Dysgrafie bývá často mylně zaměňována za dyslexii. Tyto dvě poruchy se mohou doplňovat, ale... 3 Dysortografie. Jde o specifickou poruchu pravopisu, která se týká jen určitých jevů, ne celkové schopnosti zvládnout... More ...

Související příspěvky: