Jaká je průměrná odtoková vrstva v Austrálii?

Jaká je průměrná odtoková vrstva v Austrálii?

Průměrná odtoková vrstva v Austrálii je pouhých asi 27 mm (v ČR asi 190 mm). V Austrálii chybí veletoky a velké řeky s vyrovnaným průtokem. I největší řeka Austrálie Murray má dnes minimální průtok, neboť většina vody je využita pro spotřebu společnosti. Z těchto důvodů také v Austrálii neexistuje říční plavba s výjimkou rekreační.

Přečíst více
Co je indukčnost cívky?

Co je indukčnost cívky?

Indukčnost cívkyLje veličina, která charakterizuje magnetické vlastnosticívky. Její velikost závisí na vlastnostech cívky – na délce cívky, obsahu plochy každého závitu, na počtu závitů a na permeabilitě jádra.

Přečíst více
Co se děje v portugalštině?

Co se děje v portugalštině?

V portugalštině se rozlišují 3 pravidelné typy časování (-ar, -er, -ir), např. falar (vyprávět), comer (jíst) a dormir (spát). V portugalštině je množství nepravidelných sloves a slovesných skupin. Při časování dochází často ke změně samohlásek při posunutí přízvuku z kořene na konec slova.

Přečíst více
Co obsahuje kravské mléko v sušině?

Co obsahuje kravské mléko v sušině?

Ovšem zatímco klasické, kravské mléko obsahuje pouze mléko, vodu a tuk v sušině, v hráškovém je toho mnohem více. Konkrétně hrášková bílkovina, slunečnicový olej, přidaný cukr, algalový olej, přidané minerály a vitamíny jako vitamín D, mořskou sůl, guarovou gumu, gellan gumu (oboje jsou ztužovadla na bázi škrobu).

Přečíst více
Jaká je Poštovní adresa poštovní zásilky?

Jaká je Poštovní adresa poštovní zásilky?

Poštovní adresapoštovní zásilky musí být napsána latinkou, a to čitelně, přehledně, dostatečně velkým písmem a bez přepisování; je-li poštovní adresa psána strojem, na počítači apod., písmo nesmí být menší než 0,25 cm. Je-li poštovní adresa psána rukou, označení adresáta musí být napsáno hůlkovým písmem.

Přečíst více
Co používají minulé časy?

Co používají minulé časy?

Minulé časy- používáme výlučně při popisování událostí, dějů, faktů nebo zvyků, které začaly i skončily v minulosti a nejsou v žádné spojitosti Ve většině případů používají minulé časy časové určení odkazující na minulost.

Přečíst více
Co je Primark?

Co je Primark?

Primark je velká posedlost většiny Čechů poslední dobou. Musím říct, že napoprvé je to krásný zážitek, ale podruhé už nevidíte ráj, ale tuny lidí, tuny věcí a vy vlastně spíš nevíte, co si vybrat. Já osobně Primark nemám jako místo pro oblečení, je to vysloveně obchod pro blbosti, které nepotřebujete.

Přečíst více
Co je sériové číslo produktů Elements?

Co je sériové číslo produktů Elements?

Sériové číslo je 24místný číselný kód. Poznámka: U produktů Elements najdete sériové číslo na pouzdru disku DVD pro Windows. Na předplacené kartě je uveden kód, pomocí kterého svůj produkt stáhnete a zjistíte jeho sériové číslo.

Přečíst více
Co je to podmět?

Co je to podmět?

Podmět 1 Co je to podmět. Podmět je část věty, která není na žádném jiném členu mluvnicky závislá. Podmět ve větě vyjadřuje, o... 2 Jaké slovní druhy mohou být podmětem. Nedá se říci, že podmětem je vždy podstatné jméno, neboť podmět může být vyjádřen... 3 Podmět a přísudek. Podmět a přísudek jsou skladební dvojicí, která je vyjádřená skladebním vztahem shody (latinsky... More ...

Přečíst více
Co je kravský hnůj granulovaný?

Co je kravský hnůj granulovaný?

Kravský hnůj granulovaný. Hoštický kravský hnůj je čistě přírodní - organické - hnojivo. Hnojivo obsahuje organické látky a základní živiny (N, P, K, Ca a Mg), ale i stopové prvky např. (Fe, Mn, Mo, Zn, Cu). Hnůj přirozeně zvyšuje podíl humusu v půdě a přispívá k vyšší úrodnosti.

Přečíst více
Kdo je osm inteligencí?

Kdo je osm inteligencí?

Osm inteligencí 1 Lingvistická inteligence (zacházení s jazykem, čtení, psaní, chápání obsahu) 2 Logicko-matematická inteligence (řešení matematických problémů, provádění důkazů, schopnost abstraktního myšlení) 3 Prostorová inteligence (schopnost vytvářet trojrozměrné představy, pohybovat jimi a otáčet je, čtení mapy, ukládání... 4 Hudební inteligence (schopnost zacházet se... More ...

Přečíst více
Jak plyny využívané pro získání tepelné energie?

Jak plyny využívané pro získání tepelné energie?

Patří sem jak plyny využívané pro získání tepelné energie, tak plyny využívané pro jiné účely.

Přečíst více
Co je projektový management?

Co je projektový management?

Co je to projektový management? 1 5 základních procesů projektového managementu. Iniciování projektu Musíme si určit směr, nápad nebo problém, kvůli... 2 Přínosy projektového managementu. Velká očekávání. To je to, co spojuje všechny mladé podnikatele, když startují nový... 3 Přidej se k Jobfairákům!. S námi získáš fér přehled a zazelenáš se. Je nutné nebrat celý projektový... More ...

Přečíst více
Jak se mění elasticita poptávky?

Jak se mění elasticita poptávky?

4) Elasticita poptávky se mění v čase – s prodlužováním času roste elasticita – cen.elasticita v delším časovém úseku bude u mnoha zboží vyšší než v krátkém obodobí. Cenová elasticita poptávky se může měnit v průběhu křivky poptávky. Při různém objemu poptávaného zboží může být elasticita různá.

Přečíst více
Jaká je vlastnost kapalin a plynů?

Jaká je vlastnost kapalin a plynů?

Základní společná vlastnost kapalin a plynů je: TEKUTOST (2) Vlastnost typická jen pro plyny je: STLAČITELNOST (3, 6) Příčinou atmosférického i hydrostatického tlaku je: GRAVITACE (1, 9) Přístroj používaný na měření atmosférického tlaku vzduchu, jehož součástí je pružná krabička, se nazývá: ANEROID (2)

Přečíst více