Kdo je osm inteligencí?

Obsah

Kdo je osm inteligencí?

Kdo je osm inteligencí?

Osm inteligencí 1 Lingvistická inteligence (zacházení s jazykem, čtení, psaní, chápání obsahu) 2 Logicko-matematická inteligence (řešení matematických problémů, provádění důkazů, schopnost abstraktního myšlení) 3 Prostorová inteligence (schopnost vytvářet trojrozměrné představy, pohybovat jimi a otáčet je, čtení mapy, ukládání... 4 Hudební inteligence (schopnost zacházet se... More ...

Co je prostorová inteligence?

Prostorová inteligence (schopnost vytvářet trojrozměrné představy, pohybovat jimi a otáčet je, čtení mapy, ukládání zavazadel do kufru tak, aby se tam vešly) Hudební inteligence (schopnost zacházet se zvukem, rytmem, zpívání, hraní, skládání)

Co je nervová inteligence?

Další teorie 1 Nervová inteligence – odkazuje na efektivnost a preciznost jedincova nervového systému. 2 Zkušenostní inteligence – je druh inteligence, který zahrnuje vědomosti a zkušenosti v různých oblastech daného jedince. 3 Reflektivní inteligence – se vztahuje k jedincově schopnosti vytvářet strategie na řešení problémů, učení a blížící se... More ...

Jsou tři základní komponenty úspěšné inteligence?

Jsou zde tři základní komponenty úspěšné inteligence, což je hlavní součástí Triarchické nebo také někdy zvané Triangulární či Trojúhelníkové teorie: 1 Analytická inteligence – Je inteligence, která odkazuje na schopnost řešení problémů, efektivního zpracování informací a... 2 Kreativní inteligence – Díky této inteligenci jsme schopni využít již existujících zkušeností,... More ...

Související příspěvky: