Jaký je průměrný počet pracovních dnů v měsíci?

Obsah

Jaký je průměrný počet pracovních dnů v měsíci?

Jaký je průměrný počet pracovních dnů v měsíci?

Při stanovení průměrného počtu pracovních hodin (dnů) v měsíci je možné vyjít z následujícího výpočtu (nedojde-li při výpočtu k zaokrouhlení): Průměrný počet dnů v roce (vzhledem k přestupným rokům): 365,25. Průměrný počet týdnů (365,25 / 7): 52,1785. Průměrný počet týdnů v měsíci (52,1785 / 12): 4,348. Průměrný počet pracovních dnů v měsíci (5 dnů ...

Jaký je počet pracovních dnů a hodin za měsíc?

Zobrazuje se počet pracovních dnů a hodin za týden, dekádu, měsíc, čtvrtletí, pololetí a rok. Tmavší červenou barvou je navíc zvýrazněn státní nebo ostatní svátek.

Kdy má pracovní týden 46 pracovních hodin?

V průměru má pracovní týden 46 pracovních hodin. od 1. ledna 1967 do 29. září 1968: šestidenní pracovní týden, ale každá druhá sobota volná, pracovní den ma 8 pracovních hodin. V průměru má pracovní týden 44 pracovních hodin. od 30. září 1968 do 31. prosince 2000: pětidenní pracovní týden, pracovní den má 8½ ...

Jaké jsou rozdíly v délce pracovní doby?

Zkrácená a kratší pracovní doba – výrazný rozdíl v pojmech, které se často zaměňují. Zkrácení týdenní pracovní doby může být stanoveno jedině ve vnitřním předpise, nebo v kolektivní smlouvě.

Související příspěvky: