Jak postupovat při určení daňového rezidenství?

Obsah

Jak postupovat při určení daňového rezidenství?

Jak postupovat při určení daňového rezidenství?

Postup při určení daňového rezidenství 1 II. Definice daňového nerezidenta podle tuzemského zákona. Daňový nerezident je tuzemským daňovým zákonem vymezen tzv. 2 III. Změna daňového rezidenství. Skutečnost, že je daňové rezidenství konkrétní osoby k určitému datu určeno (a třeba i... 3 V. Určování daňového rezidentství právnických osob. Daňové rezidentství právnické osoby je... More ...

Co je rozdíl mezi daňovým rezidentem a nerezidentem?

Rozdíl mezi daňovým rezidentem a nerezidentem zasahuje do mnoha ekonomických oblastí a je podstatný nejen pro samotné zaměstnavatele. Plátce, jenž v České republice žije trvale, je takzvaným daňovým rezidentem.

Jaké jsou práva a povinnosti daňového rezidenta?

Jaká jsou práva a povinnosti daňového rezidenta? Všeobecně platí, že jako český rezident, máte takzvanou daňovou povinnost, která je neomezená. V překladu to znamená, že musíte doma ve svém daňovém přiznání uvést a také zdanit své příjmy, a to jak ty tuzemské, tak také ty celosvětové.

Související příspěvky: