Proč nepoužívat dřevo mokré?

Obsah

Proč nepoužívat dřevo mokré?

Proč nepoužívat dřevo mokré?

Každý, kdo nedisponuje plynovým, elektrickým nebo dálkovým vytápěním, musí dřevo ve větší nebo menší míře používat. Základní pravidlo, které pro topení dřívím platí, zní – topte vždy jen suchým dřívím. Důvodů proč nepoužívat dřevo mokré je hned několik.

Proč se Mokré dřevo vkládá do ohniště?

Mokré dřevo vložené do ohniště se déle ohřívá a suší, čímž je odebíráno větší množství energie z ohniště, a to má za důsledek snižování teploty v ohništi (nižší teplota = horší spalování).

Jaká je výhřevnost dřeva?

Vlhkost dřeva má velký vliv na výhřevnost paliva. Tato veličina je nejdůležitějším parametrem, který charakterizuje dřevo jako palivo. Se snižujícím se hmotnostním zlomkem vody v palivu (obsah vody) dochází ke zvýšení jeho výhřevnosti, tedy kvalita paliva.

Co se týče dřeva pro vytápění?

Se začátkem topné sezóny se výrazně zvyšuje poptávka po dřevu pro vytápění, ale nutno dodat, že koupit suché dřevo za rozumnou cenu není snadné. Většinou je dostupné pouze dřevo mokré – surové [5]. S kůrovcovou kalamitou se tato skutečnost výrazně mění, ale jen pro smrkové dřevo.

Související příspěvky: