Co je projektový management?

Obsah

Co je projektový management?

Co je projektový management?

Co je to projektový management? 1 5 základních procesů projektového managementu. Iniciování projektu Musíme si určit směr, nápad nebo problém, kvůli... 2 Přínosy projektového managementu. Velká očekávání. To je to, co spojuje všechny mladé podnikatele, když startují nový... 3 Přidej se k Jobfairákům!. S námi získáš fér přehled a zazelenáš se. Je nutné nebrat celý projektový... More ...

Jaké jsou kompetence projektového manažera?

K osobě projektového manažera se pak vážou jeho kompetence. Kompetence jsou charakterizovány jako soubor i rozsah požadovaných znalostí, kvalifikace a schopností i dovedností, které jsou potřeba, aby jimi projektový manažer disponoval a v urité situaci byl schopen je použít k dosažení úspěšného řízení a ukonení projektu.

Co jsou standardy a metodiky projektových manažerů?

Tyto standardy a metodiky jsou pak pro manažery velkou pomůckou při řízení projektů. Jednou z takových mezinárodních organizací je i IPMA (International project management association), která na projektové řízení nahlíží z pohledu právě projektových manažerů a jejich kompetencí.

Související příspěvky: