Jak se mění elasticita poptávky?

Obsah

Jak se mění elasticita poptávky?

Jak se mění elasticita poptávky?

4) Elasticita poptávky se mění v čase – s prodlužováním času roste elasticita – cen.elasticita v delším časovém úseku bude u mnoha zboží vyšší než v krátkém obodobí. Cenová elasticita poptávky se může měnit v průběhu křivky poptávky. Při různém objemu poptávaného zboží může být elasticita různá.

Co je cenová elasticita poptávky?

Cenová elasticita poptávky ( EDP) vyjadřuje, o kolik procent se změní poptávané množství statku (Q), pokud se jeho cena (P) změní o jedno procento. Matematicky můžeme cenovou elasticitu zapsat následujícím výrazem Známe-li %ΔQ a %ΔP, můžeme počítat cenovou elasticitu poptávky uvedeným výrazem.

Jak se provádí výpočet elasticity poptávky?

Jinak se výpočet koeficientu elasticity poptávky provádí pomocí obloukové a bodové metody. Stejným způsobem se postupuje i v případě důchodové a křížové elasticity poptávky. Oblouková metoda počítá elasticitu mezi dvěma body na poptávkové křivce. Používá se pro velké změny Q a P a vyjadřuje průměrnou elasticitu poptávky.

Jaká je důchodová elasticita poptávky?

Poptávané množství se změnou ceny nemění. Důchodová elasticita poptávky ( EDI) vyjadřuje, o kolik procent se změní poptávané množství (Q) v důsledku procentní změny důchodu (I). Podle výsledné hodnoty koeficientu důchodové elasticity poptávky rozlišujeme normální a méněcenné statky:

Související příspěvky: