Jak plyny využívané pro získání tepelné energie?

Obsah

Jak plyny využívané pro získání tepelné energie?

Jak plyny využívané pro získání tepelné energie?

Patří sem jak plyny využívané pro získání tepelné energie, tak plyny využívané pro jiné účely.

Co jsou vyhrazená plynová zařízení?

Vyhrazená plynová zařízení (VPTZ) jsou definována vyhláškou č. 21/1979 Sb. a za plynová zařízení se považují zařízení pro: spotřebu plynů spalováním.

Jak se zbavit plynových spotřebičů?

1. Pochopíte, že umístění plynových spotřebičů nemůže být náhodné. 2. Naučíte se správně instalovat a zapojit plynový spotřebič. 3. Zvládnete požadavky na větrání. Počítejte asi se 120 minutami. Komín, odtah spalin, větrání, místnost. Větraný prostor – Prostor se stálou výměnou vzduchu přirozeným nebo mechanickým způsobem.

Související příspěvky: