Jaká je Poštovní adresa poštovní zásilky?

Obsah

Jaká je Poštovní adresa poštovní zásilky?

Jaká je Poštovní adresa poštovní zásilky?

Poštovní adresapoštovní zásilky musí být napsána latinkou, a to čitelně, přehledně, dostatečně velkým písmem a bez přepisování; je-li poštovní adresa psána strojem, na počítači apod., písmo nesmí být menší než 0,25 cm. Je-li poštovní adresa psána rukou, označení adresáta musí být napsáno hůlkovým písmem.

Co je Poštovní směrovací číslo?

PSČ – poštovní směrovací čísla slouží k jednoznačné identifikaci adresy pro doručení zásilky na správné místo po celé ČR. Správné použití PSČ je důležité kvůli automatizovanému třídění zásilek. PSČ se má ve vnitrostátním poštovním styku uvádět v posledním řádku adresy.

Jak se člení PSČ v poštovní adrese?

PSČ se člení na trojčíslí a dvojčíslí jedno­u mezerou, mezi PSČ a názvem ad­resní pošty či obce se píší dvě meze­ry Je-li v poštovní ad­rese uvede­na na prvním místě právnická osoba a druhém místě fyzická osoba, považuje se za adresáta právnická osoba.

Jaké jsou vzory poštovních adres na vnitrostátních zásilkách?

Doporučené vzory psaní poštovních adres na vnitrostátních poštovních zásilkách Běžná poštovní adresa zásilky adresované ... Poštovní adresa zásilky adresované právn ... Paní Božena Novotná Stavbařů 4211 190 16 ... MOTOSPORT, a. s. do rukou p. Ptáčka Plan ... Poštovní adresa zásilky adresované fyzic ... Poštovní adresa zásilky adresované fyzic ... Paní Božena Novotná nar. 1. 4. 1946 Stav ... Pan Václav Ptáček MOTOSPORT, a. s. Plant ... Poštovní adresa zásilky adresované fyzic ... Poštovní adresa zásilky adresované ústav ... 11 more rows ...

Související příspěvky: