Co používají minulé časy?

Obsah

Co používají minulé časy?

Co používají minulé časy?

Minulé časy- používáme výlučně při popisování událostí, dějů, faktů nebo zvyků, které začaly i skončily v minulosti a nejsou v žádné spojitosti Ve většině případů používají minulé časy časové určení odkazující na minulost.

Kdy používáme Přítomné časy?

Přítomné časy - používáme při popisování zvyků, dějů, faktů a dalších událostí, které se výlučně pojí s přítomností. Přítomný čas také použijeme v případech, kdy hovoříme o pravidelně se opakujících činnostech nebo při všeobecně platných faktech.

Jaký je přítomný čas průběhový?

Přítomný čas průběhový se používá k vyjádření činnosti, která se odehrává v tomto okamžiku. Přítomný čas průběhový se používá k vyjádření činnosti, která probíhá po určitou dobu. Přítomný čas průběhový se používá k vyjádření budoucí plánované činnosti.

Jaký je podmiňovací způsob minulý?

Podmiňovací způsob minulý Jakoby a jako by Složený slovesný tvar podmiňovacího způsobu se skládá z kondicionálového tvaru pomocného slovesa být a příčestí činného. Podle časového příznaku rozlišujeme dva typy kondicionálu –⁠ podmiňovací způsob přítomný a podmiňovací způsob minulý.

Související příspěvky: