Co je to podmět?

Obsah

Co je to podmět?

Co je to podmět?

Podmět 1 Co je to podmět. Podmět je část věty, která není na žádném jiném členu mluvnicky závislá. Podmět ve větě vyjadřuje, o... 2 Jaké slovní druhy mohou být podmětem. Nedá se říci, že podmětem je vždy podstatné jméno, neboť podmět může být vyjádřen... 3 Podmět a přísudek. Podmět a přísudek jsou skladební dvojicí, která je vyjádřená skladebním vztahem shody (latinsky... More ...

Co je podmět vyjádřený?

Druhy podmětu. Podmět může být ve větě vyjádřený, což znamená, že ve větě je přímo nazván původce nebo nositel děje, vlastnosti nebo stavu.. Podmět také může být nevyjádřený, což znamená, že ve větě není přímo uvedený.V takovém případě rozlišuje tři typy nevyjádřeného podmětu: podmět nevyjádřený známý z předcházející věty, podmět ...

Jak vyjádřit podmět?

Vyjádření podmětu ve větě 1 b) Přídavným jménem. Chytrý se v životě neztratí . bude péct . Byli bychom odešli do Brna. 2 c) Zájmenem. Kdosi zaujal mé místo. Cestovat je krásné. Každé proč má své proto. Psst se ozvalo. 3 g) Částicí. Jeho ano mě potěšilo. Podmět je v tomto případě velmi dobře určitelný dle slovesa, ke kterému patří (shoduje... More ...

Související příspěvky: