Co je indukčnost cívky?

Obsah

Co je indukčnost cívky?

Co je indukčnost cívky?

Indukčnost cívkyLje veličina, která charakterizuje magnetické vlastnosticívky. Její velikost závisí na vlastnostech cívky – na délce cívky, obsahu plochy každého závitu, na počtu závitů a na permeabilitě jádra.

Jak se mění mag. indukce cívky?

Připojíme-li cívku do el. obvodu, začne proud, který jí prochází, vytvářet mag. pole. Proud při zapojení nemá hodnotu, kterou udává odpor cívky, okamžitě, ale roste až na ni. Když cívku zapojíme, mění se proud (roste), tím se mění mag. indukce cívky a mění se i mag. indukční tok.

Co je cívka v elektrických obvodech?

Cívka je elektrotechnická součástka používaná v elektrických obvodech : 1 k vytvoření magnetického pole elektrického proudu, které se dále využívá k působení magnetickou silou – cívka (s jádrem)... 2 k indukci elektrického proudu proměnným magnetickým polem – cívka slouží jako induktor (nositel indukčnosti ). More ...

Jaké je indukční napětí v cívce?

Připojíme-li k cívce voltmetr a budeme-li pohybovat magnetem v blízkosti cívky, Změříme na voltmetru indukované napětí. Napětí bude kladné nebo záporné podle směru, kterým pohybujeme magnetem. Pro kvantitativní popis elektromagnetické indukce je nutná fyzikální veličina magnetický indukční tokF.

Související příspěvky: