Co se děje v portugalštině?

Obsah

Co se děje v portugalštině?

Co se děje v portugalštině?

V portugalštině se rozlišují 3 pravidelné typy časování (-ar, -er, -ir), např. falar (vyprávět), comer (jíst) a dormir (spát). V portugalštině je množství nepravidelných sloves a slovesných skupin. Při časování dochází často ke změně samohlásek při posunutí přízvuku z kořene na konec slova.

Kde je portugalština úřední jazykem?

Portugalština je jediný úřední jazyk v Angole, Brazílii, Mosambiku, Portugalsku a Svatém Tomáši a Princově ostrově. Společně s jinými jazyky je portugalština úředním jazykem ve Východním Timoru (společně s Tetumem), Macau (společně s čínštinou) a Rovníkové Guiney (společně se španělštinou a francouzštinou).

Jak se z portugalského pravopisu dá určit výslovnost?

Portugalský pravopis je poměrně pravidelný, ve většině případů se ze zapsaného slova dá určit výslovnost.

Kde se Portugalci usadili na námořní cestě?

Portugalci na svoje námořní cesty využívali obrovské plachetnice nazývané naus). Během plaveb na Dálný východ si zakládali obchodní města na pobřeží Afriky, Indie (Goa), Číny (Macao) a na strategicky důležitých námořních trasách (Kapverdy, Východní Timor). Avšak 90 % námořníků obvykle během plavby zahynula, proto nedocházelo k přesunu populace.

Související příspěvky: