Jaké sloučeniny poškozují ozonovou vrstvu?

Obsah

Jaké sloučeniny poškozují ozonovou vrstvu?

Jaké sloučeniny poškozují ozonovou vrstvu?

Ty také sice do určité míry poškozují ozonovou vrstvu, jsou ale méně stabilní v troposféře, takže se jich od povrchu do stratosféry dostává méně. Další možnost představuje použití sloučenin typu HFC (hydro-fluoro-karbony). Ty ozonovou vrstvu nepoškozují, neobsahují totiž chlor.

Jaké je celkové množství ozonu v Dobsonových jednotkách?

Celkové množství ozonu se vyjadřuje v Dobsonových jednotkách (D.U.). 1 Dobsonova jednotka vyjadřuje množství ozonu, které by za normálních podmínek (tlak 1013,25 hPa, teplota 0 °C) vytvořilo vrstvu silnou 10 mikrometrů. Průměrné množství ozonu nad naším územím, kolem 350 D.U., by tedy vytvořilo vrstvičku silnou jen 3,5 mm.

Jaké je celkové množství ozonu v zeměpisných šířkách?

Právě ve vyšších zeměpisných šířkách tak celkové množství ozonu (tloušťka ozonové vrstvy) dosahuje maximálních hodnot. Ozon vzniká disociací molekul kyslíku slunečním ultrafialovým zářením v tzv. UV-C oblasti (vlnové délky 100–280 nm). Takto vzniklý atomární kyslík spolu s dvojatomovou molekulou kyslíku tvoří tříatomovou molekulu – ozon.

Proč je ozonová vrstva nezbytná pro život?

Ozonová vrstva je nezbytná pro život na Zemi, chrání biosféru před nadměrnými dávkami UV záření. Poškozování ozonové vrstvy freony antropogenního původu znamenalo závažný problém. Díky Montrealskému protokolu a jeho dodatkům se ale dnes ozonová vrstva regeneruje, a to prakticky v globálním měřítku.

Související příspěvky: