Jak pomáhají mraveniští v přírodě?

Obsah

Jak pomáhají mraveniští v přírodě?

Jak pomáhají mraveniští v přírodě?

Sběrem a přenášením různých semen pomáhají při obnově a zachování druhové rozmanitosti lesa a jeho vegetačního podrostu. Některé mravenčí „státy“, vzniklé seskupením desítek i stovek vzájemně komunikujících mravenišť, jsou místa s největší koncentrací biomasy živočichů, se kterou se můžeme v přírodě setkat.

Kde jsou mravenci na mravencích?

Mravenci rovněž přenášejí různá semena až na vzdálenost 150 m a existují dokonce rostliny, které jsou na mravencích existenčně závislé (tzv. myrmekochorní druhy). Patří sem např. violky, prvosenky, dymnivky, sasanky a hluchavky.

Kde může mravenec žít v mraveništi?

- V jednom mraveništi může žít i více než 1 milion jedinců, v mravenčí kolonii pak mnoho milionů. - Největší známá kolonie lesních mravenců se nachází na severním japonském ostrově Hokkaidó, v Evropě pak na hoře Kleť v jižních Čechách.

Kdo je nejrozšířenější mravenec?

U nás nejrozšířenější jsou dva blízce příbuzné druhy – mravenec pospolitý ( Formica polyctena) a mravenec lesní ( Formica rufa ). Ani ti však nebývají nikterak hojní a komplex několika desítek či stovek mravenišť je již spíše výjimkou.

Související příspěvky: