Co má ložisko axiální předpětí?

Obsah

Co má ložisko axiální předpětí?

Co má ložisko axiální předpětí?

Ložisko má axiální předpětí vymezené upínací silou nápravové matice. Vůle v párových kuželíkových ložiscích umožňuje axiální pohyb (obr. 2). Vůli můžete snadno změřit měřícími hodinkami.

Jak zajišťují ložiska?

-Ložiska zajišťují vzájemnou polohu pevných a otáčejících se součástí a přenášejí zatížení hřídele na ostatní části stroje. Dochází zde ke tření mezi plochami se odvalují vložená valivá tělíska (kuličky, válečky, jehly, kuželíky, soudečky). Podle směru zatěžující síly dělíme ložiska na axiální a radiální.

Proč se montují ložiska proti sobě?

Proto se ložiska montují ve dvojicích proti sobě pokud možno co nejblíže u sebe. Vhodná provozní vůle, popř. předpětí dvojice, se seřizuje při montáži. Mírné předpětí v axiálním směru značně zvýší přesnost a tuhost uložení. Pro větší zachycení větších axiálních sil se používá = 26° i 40°.

Jaké jsou ložiska dvouřadé?

6)Válečková ložiska dvouřadá (provedení NN) – mají vysokou radiální únosnost a umožňují konstruovat velmi tuhá uložení. Příznivé třecí poměry dovolují použití těchto ložisek při poměrně vysokých otáčkách. Používají se především pro uložení vřeten obráběcích strojů a u válcových stolic.

Související příspěvky: