Jak vznikají dva atomy vodíku?

Obsah

Jak vznikají dva atomy vodíku?

Jak vznikají dva atomy vodíku?

Dva atomy vodíku se spojí chemickou vazbou a vznikne molekula H2. Každý z obou atomů poskytne do vazby jeden elektron. Oba atomy elektronový pár sdílí. Mají tudíž zcela zaplněnou valenční vrstvu elektronů. Molekula vodíku je mnohem stálejší než samotné atomy vodíku. Vodík se vyskytuje ve třech izotopech:

Jak se používá vodík?

Jak se vodík používá? 1 Vodík se denně používá v plynném a kapalném skupenství v mnoha oborech včetně ropného průmyslu a ve výrobních procesech... 2 Svítiplyn, palivo používané na začátku 20. století, obsahoval 50 % vodíku. 3 Vodík se používá jako palivo v raketoplánech NASA. More ...

Jaký je druhý typ vozidel na vodík?

Druhý typ vozidel na vodík využívá reakce vodíku s kyslíkem v palivovém článku, ze kterého se vyrábí elektřina pro elektromotor. První typ vodíkových automobilů používá motory podobné těm, které známe z běžného života. Vodíkový spalovací motor pracuje stejně jako benzínový nebo naftový motor.

Související příspěvky: