Co znamená krevní oběh v včelách?

Obsah

Co znamená krevní oběh v včelách?

Co znamená krevní oběh v včelách?

Včely mají krevní oběh otevřený, to znamená, že krev (u včel nazývaná hemolymfa), neproudí cévami a žilami, ale volně tělní dutinou, kde omývá vnitřní orgány. Přesto lze mluvit o krevním oběhu, protože krev neustále v těle koluje.

Jaká je hlava včely?

Při pohledu zepředu má hlava včely přibližně trojúhelníkový tvar s plochou přední stranou a lehce konkávní stranou zadní. S hrudí je spojena tenkým, kožovitým pohyblivým krkem, kterým procházejí z hlavové dutiny do těla trávicí trubice, nervy, tepna (aorta) a vývody žláz. Hlava nemá pouze funkci nosiče orgánů smyslových.

Jaká je anatomická stavba včely?

anatomická mapa těla včely. Dospělá včela má stejnou stavbu těla jako ostatní hmyz se třemi hlavními částmi: hlavou, hrudí (thorax) a zadečkem (abdomen). Z buňky se líhne jako hotový hmyz (imago). Nemuže a ani nepotřebuje dále růst; brání tomu

Co je dýchací ústrojí včely?

Dýchací ústrojí včely je tvořeno soustavou průduchů, dýchacích vaků, vzdušnic a tracheol, kterými je přiváděn do těla kyslík a odváděn oxid uhličitý a vodní páry. Vzdušnice jsou trubice velmi složitě se větvící na stále jemnější trubičky a končící trachelovou buňkou.

Související příspěvky: