Co se týká pojištění životního pojištění?

Obsah

Co se týká pojištění životního pojištění?

Co se týká pojištění životního pojištění?

Výjimku tvoří odkupné, kde není základ daně snižován o pojistné hrazené zaměstnavatelem. Výše uvedený postup lze aplikovat v prvé řadě u tzv. jednorázového vyrovnání, které je vypláceno ze soukromého životního pojištění při dožití jako jednorázová částka. Toto se týká především kapitálového a investičního životního pojištění.

Jaké jsou základní druhy životního pojištění?

Tři základní druhy životního pojištění, kterým se ZDP podrobně věnuje (důchodové pojištění, kapitálové životní pojištění a investiční životní pojištění) označuje ZDP termínem soukromé životní pojištění. Obecně ho definuje jako pojištění pro případ dožití, pro případ smrti nebo dožití nebo důchodové pojištění.

Jak je životní pojištění rozděleno?

Životní pojištění lze zjednodušeně rozdělit na samostatné rizikové pojištění pro případ smrti (rizikové životní pojištění) a dále na kapitálové životní pojištění, investiční životní pojištění a důchodové pojištění. Poslední tři typy pojištění kryjí i „riziko“ dožití.

Proč je dobré mít životní pojištění?

1 Proč je dobré mít životní pojištění. Životní pojištění je určeno lidem, kteří nechtějí zůstat bez příjmu v situacích, kdy jim zdravotní stav nedovolí plnohodnotně vydělávat. Sjednává se pro případ úmrtí, úrazu, vážné nemoci, pobytu v nemocnici, bolestného (denní odškodné po úrazu), také pro případ ...

Související příspěvky: