Co je bipolární afektivní porucha?

Obsah

Co je bipolární afektivní porucha?

Co je bipolární afektivní porucha?

1 Bipolární afektivní porucha I. typu je charakterizována plně vyjádřenými depresivními a manickými fázemi a bezpříznakovým obdobím mezi nimi. 2 Bipolární afektivní porucha II. typu naproti tomu nemá plně rozvinuté manické fáze, spíše jsou přítomny fáze hypomanické, proto může být zaměněna za cyklothymii nebo rekurentní depresivní poruchu. ... 3 Bipolární afektivní porucha III. typu není moc často diagnostikována, jedná se o označení pro manické epizody, které jsou vyvolány nasazením antidepresiv za původním účelem léčby deprese.

Proč Léčba bipolární poruchy neexistuje?

Léčba bipolární poruchy neexistuje. Pacienti jsou proto celoživotně odkázaní na léky tlumící příznaky. Bipolární afektivní porucha, zkráceně bipolární porucha, patří mezi závažné duševní nemoci postihující zejména lidi v rané dospělosti, nejčastěji ve věku 25 až 30 let.

Proč bipolární porucha ničí sociální vztahy?

Proč bipolární porucha ničí sociální vztahy a jaké jsou její příznaky? 1 Příznaky bipolární poruchy. Jak už označení napovídá, mezi hlavní projevy nemoci patří prudké až nepřirozené výkyvy... 2 Bipolární porucha a vztahy. Jedinci trpící bipolární poruchou se vlivem své nemoci často dostávají do střetů se svým... 3 Dědičnost nemoci. Přesné důvody vzniku nemoci nejsou známy. More ...

Co jsou příznaky bipolární deprese?

Obvyklými příznaky bipolární deprese jsou: 1 Nechuť do života 2 Pocit méněcennosti 3 Ztráta zájmu o koníčky 4 Sebeobviňování 5 Pláč bez příčiny 6 Výbuchy vzteku, podrážděnost 7 Neschopnost říct, co nemocný potřebuje 8 Sebepoškozování 9 Myšlenky či pokusy o sebevraždu

Související příspěvky: