Kde probíhá fotosyntéza?

Obsah

Kde probíhá fotosyntéza?

Kde probíhá fotosyntéza?

Kde a jak probíhá fotosyntéza Fotosyntéza je složitý proces, který probíhá v chloroplastech zelených rostlin i v dalších organismech. Fotosyntéza je odvislá od několika klíčových faktorů – jedná se především o světlo, teplotu, koncentraci CO2 ve vzduchu a vodu. Průběh fotosyntézy lze rozdělit do dvou fází.

Co je fotosyntéza?

Fotosyntéza (z řeckého fós, fótos – „světlo“ a synthesis – „shrnutí“, „skládání“) nebo také fotosyntetická asimilace je složitý biochemický proces, při kterém se mění přijatá energie světelného záření na energii chemických vazeb.

Jaké jsou vnější činitele fotosyntézy?

Mezi vnější činitele patří: 1 Světlo – fotosyntézu ovlivňuje spektrálním složením, které se mění s výškou Slunce a intenzitou záření. Rostoucí... 2 Koncentrace CO2 – v ovzduší asi 0,03 % (není optimální, rostliny potřebují více), závislost rychlosti fotosyntézy na... 3 Teplota – výrazně ovlivňuje fotosyntézu, u našich rostlin je optimum asi 15–25 °C, při teplotách nad 30 °C... More ...

Co jsou fotosyntetická barviva?

Fotosyntetická barviva jsou schopna zachytit a využít energii slunečního záření. Absorbují záření vlnových délek zhruba mezi 400-700 nm. Každé barvivo pohlcuje záření v určitém rozsahu délek. Nejdůležitější je chlorofyl a, které nejvíce absorbuje červenou a modrou část spektra, zelené záření odráží. Proto se fotosyntetizující rostliny jeví zelené.

Související příspěvky: