Co se řadí k protestantismu?

Obsah

Co se řadí k protestantismu?

Co se řadí k protestantismu?

Protestanté navazující zejména na odkaz Jana Kalvína se nazývají kalvinisté nebo reformovaní ( Helvetské vyznání ). K protestantismu se řadí i anglikánská církev a menší svobodné/ evangelikální církve, např. adventisté, baptisté, metodisté, presbyteriáni, puritáni, mennonité, letniční a podstatná část charismatiků .

Který je protestantismus?

Protestantismus je jeden z hlavních směrů křesťanství, vycházející z náboženských reformních hnutí západní Evropy pozdního středověku a raného novověku, především z reformace, zahájené vystoupením Martina Luthera proti prodeji odpustků roku 1517.

Kdo je největší česká protestantská církev?

Protestantské církve v Česku 1 Českobratrská církev evangelická – největší česká protestantská církev. Vznikla v roce 1918 sloučením luteránské (... 2 Jednota bratrská, později též Moravští bratří nebo Unitas fratrum – nejstarší česká protestantská církev; byla založena... More ...

Související příspěvky: