Kdy následuje velikonoční chvalozpěv?

Obsah

Kdy následuje velikonoční chvalozpěv?

Kdy následuje velikonoční chvalozpěv?

Po velikonočním obřadu ohně a velikonoční svíce následuje slavnostní velikonoční chvalozpěv, nazývaný též podle svého počátečního latinského slova „Exsultet“; věřící při něm stojí a drží v rukou své hořící svíce. Hymnický chvalozpěv čerpá z texů od 4. století. Exsultet tedy dnešní věřící spojuje se zástupy křesťanů napříč mnoha staletími.

Jaké jsou Velikonoce židovské?

Křesťanské Velikonoce navazují na Velikonoce židovské. Na této stránce vám ve zkratce přinášíme příběh Velikonoc křesťanských - tedy příběh posledních dní Ježíše Krista. Jednotlivé události velikonočního příběhu na 27 obrázcích od Květné neděle až do události vzkříšení.

Co je Velikonoční příběh den po dni?

Velikonoční příběh den po dni (z různých zdrojů): 1 Květná neděle. Bylo jasné, chladné, svěží ráno... 2 Zelený čtvrtek. 3 Velký pátek. 4 Bílá sobota. Bílá sobota - den, Ježíš stále ležel v hrobě. Ježíš vstal z mrtvých! Ježíš se zjevil! More ...

Jaké jsou události velikonočního příběhu?

Jednotlivé události velikonočního příběhu na 27 obrázcích od Květné neděle až do události vzkříšení. Ke každému obrázku je přiřazen odpovídající příslušný biblický text a souřadnice dalších míst v Bibli, kde je zobrazená epizoda popsaná v evangeliích.

Související příspěvky: