Co je jmenovité napětí kondenzátoru?

Obsah

Co je jmenovité napětí kondenzátoru?

Co je jmenovité napětí kondenzátoru?

Dalším důležitým parametrem je jmenovité napětí [V], které udává maximální napětí, na kterém je možné kondenzátor trvale provozovat. Kondenzátor se skládá ze dvou vodivých elektrod oddělených od sebe navzájem elektricky nevodivou látkou - izolantem - tzv. dielektrikem.

Jaké jsou druhy kondenzátorů?

Druhy kondenzátorů 1 vzduchový 2 vakuový 3 plastový (svitkové) 4 papírový (často papír napuštěný voskem, nebo olejem) (svitkové) 5 elektrolytický (dielektrikem je tenká oxidační vrstva na jedné z elektrod, druhou elektrodu tvoří samotný elektrolyt) 6 keramický 7 kapacitní dioda – varikap 8 slídový More ...

Jak dopočítáme napětí na obou kondenzátorech?

Pomocí známé kapacity dopočítáme napětí na třetím kondenzátoru. Napětí na obou paralelně zapojených kondezátorech je stejné. Můžeme ho určit jako rozdíl celkového napětí a napětí na třetím kondenzátoru. Pomocí kapacity dopočítáme náboj na těchto kondenzátorech.

Jaké je napětí svitkových kondenzátorů?

Jmenovité napětí svitkových kondenzátorů se pohybují v rozmezí 30-1000V. Buď se vyrábí jako svitkové kondenzátory (které ale mají na každé straně všechny závity vodivě propojené ke snížení parazitní indukčnosti), nebo jako několik vrstev paralelně spojených kovových elektrod oddělených dielektrikem z plastu .

Související příspěvky: