Co je Struktura bílkovin?

Obsah

Co je Struktura bílkovin?

Co je Struktura bílkovin?

Bílkovina 1 Struktura bílkovin. Rozlišujeme primární, sekundární, terciární a u některých složitějších proteinů ještě kvartérní... 2 Funkce bílkovin. Bílkoviny jsou základem všech známých organismů, a proto v něm plní různé funkce. Podrobnější informace... 3 Důkaz bílkovin. Metabolismus bílkovin je souhrn různých biochemických procesů, při nichž jsou syntetizovány a rozkládány... More ...

Jaké jsou funkce bílkovin?

Funkce bílkovin 1 Stavební ( kolagen, elastin, keratin) 2 Transportní a skladovací ( hemoglobin, transferin) 3 Zajišťující pohyb ( aktin, myosin) 4 Katalytické, řídící a regulační ( enzymy, hormony, receptory, …) 5 Ochranné a obranné ( imunoglobulin, fibrin, fibrinogen) More ...

Co jsou základní vlastnosti bílkovin?

Základní vlastnosti bílkovin 1 oligopeptidy (obsahují 2–10 aminokyselin) 2 polypeptidy (obsahují 11–100 aminokyselin, podle některých zdrojů 11–50 aminokyselin ) 3 vlastní bílkoviny – proteiny (více než 100 aminokyselin, podle některých více než 50 aminokyselin). More ...

Související příspěvky: