Jaké jsou vlastnosti emocí?

Obsah

Jaké jsou vlastnosti emocí?

Jaké jsou vlastnosti emocí?

Vlastnosti emocí 1 subjektivita – na stejné situace mohou různí jedinci odpovídat různými a různě intenzivními emocemi (např. hněv nebo... 2 předmětnost – emoce jsou reakcí na konkrétní podnět (tím se liší od afektu a od nálady, která je spíše nezacílená ), 3 aktuálnost – emoce se odehrávají bezprostředně, okamžitě, 4 polarita – emoce lze zpravidla umístit na dimenzi... More ...

Co jsou emoce?

Existuje celá řada emocí – hněv, zloba, strach, odpor, štěstí, láska, smutek, naděje, zoufalství, radost, lítost, odpor, euforie, nuda, překvapenost, nenávist, ostuda, opovržení, rozpaky… To všechno jsou emoce.

Co se týče emocí?

Podle Ekmanovy psychologie existuje těchto šest základních emocí. Díky novým neurovědním technikám však víme, že odpor a hněv pocházejí ze společné emoce a že překvapení a strach mají společný výraz obličeje. Můžeme tedy říci, že existují 4 základní emoce. Definujme však základní emoce, které nám navrhl psychologickou teorii Ekmana 1. Znechucení

Co jsou nejvýznamnější emoce?

6 nebo 4 základní emoce? Nejvýznamnější emoce jsou to, čemu říkáme základní emoce ( překvapení, odpor, strach, štěstí, smutek a hněv ). Tyto základní emoce jsou součástí přirozeného vývoje každé lidské bytosti a jsou stejné pro každého bez ohledu na prostředí jedince.

Související příspěvky: