Jak získat odpovědnost za škody způsobené zaměstnavateli?

Obsah

Jak získat odpovědnost za škody způsobené zaměstnavateli?

Jak získat odpovědnost za škody způsobené zaměstnavateli?

Pojištění odpovědnosti za škody způsobené zaměstnavateli tzv. „pojistka na blbost“ stojí pár korun (je nabízena již od 300 Kč/rok) a pomůže Vám při škodě způsobené zaměstnavateli Vaší nedbalostí nebo nepozorností.. Dle zákoníku práce každý zaměstnanec odpovídá za škody způsobené při plnění úkolů v pracovněprávním vztahu.

Kde je pojištění odpovědnosti?

Pojištění odpovědnosti kryje zpravidla škody způsobené: 1 v průběhu běžného občanského života, 2 v důsledku provozu běžných domácích spotřebičů, 3 v důsledku držení budovy, stavby nebo bytu, 4 při používání nemotorového vozidla, 5 při rekreačním sportu, 6 při chovu domácích zvířat, zejména psů, 7 používáním legálně držených zbraní a další. More ...

Jak pojištění profesní odpovědnosti za škodu?

Pojištění provozní a profesní odpovědnosti za škodu 1 Proti finančním dopadům profesní chyby 2 Kryje jak hmotné škody, tak i škody na zdraví 3 Možnost nastavení výše spoluúčasti a limitů More ...

Co je pojištění provozní a profesní odpovědnosti?

Pojištění provozní a profesní odpovědnosti za škodu. Pojištění provozní a profesní odpovědnosti je pojištěním proti finančním dopadům profesní chyby, která může způsobit škodu třetí osobě.Je vhodné pro všechny, kteří vykonávají činnost nebo profesi s vysokou mírou zodpovědnosti, za majetek, zdraví, či dokonce život dalších osob.

Související příspěvky: