Kdo může odmítnout dědictví v insolvenčním řízení?

Obsah

Kdo může odmítnout dědictví v insolvenčním řízení?

Kdo může odmítnout dědictví v insolvenčním řízení?

V případě, že je dědic v insolvenčním řízení, může odmítnout dědictví pouze se souhlasem insolvenčního správce, jinak je úkon podle § 246 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), neplatný.

Jaké jsou dluhy v dědictví?

Pokud jsou součástí dědictví dluhy a vy dědictví přijmete, přecházejí na vás v plném rozsahu, respektive jejich poměrná část podle vašeho dědického podílu. Když je v dědictví víc dluhů než majetku, musíte je doplatit ze svého.

Kdy jsou dluhy Součástí dědictví?

Pokud jsou součástí dědictví dluhy a vy dědictví přijmete, přecházejí na vás v plném rozsahu, respektive jejich poměrná část podle vašeho dědického podílu. Když je v dědictví víc dluhů než majetku, musíte je doplatit ze svého. Zejména v takových případech je na místě zvážit, jestli dědictví raději jako celek neodmítnete.

Související příspěvky: