Jaké jsou veřejné vysoké školy?

Obsah

Jaké jsou veřejné vysoké školy?

Jaké jsou veřejné vysoké školy?

Veřejné vysoké školy. Veřejné vysoké školy jsou zřizované zvláštním zákonem. Kompetence vůči nim podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, vykonává Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Veterinární a farmaceutická univerzita Brno (VFU Brno, popř.

Kde jsou státní vysoké školy v Česku?

V Česku takto v současné době ( 2019) působí 2 státní vysoké školy : 1 V Praze má sídlo: Policejní akademie České republiky v Praze 2 V Brně má sídlo: Univerzita obrany More ...

Co jsou soukromé vysoké školy?

Soukromé vysoké školy. Soukromé vysoké školy jsou právnické osoby, jimž ministerstvo udělilo státní souhlas působit jako soukromá vysoká škola (podle §39 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů). Jejich činnost specificky upravují §39-43 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších ...

Související příspěvky: