Co se týče reproduktorových kabelů?

Obsah

Co se týče reproduktorových kabelů?

Co se týče reproduktorových kabelů?

Reproduktorové (silové) kabely 1 Odpor . Zařazením odporu před reproduktor se zvýší jeho činitel jakosti. To má vliv hlavně na impulzní děje, při velkém... 2 Kapacita . 3 Indukčnost . Tím se ovšem zvětšuje délka vodičů a tudíž i odpor a kapacita kabelu. Pokud např. snížíme kapacitu, zvýšíme... More ...

Co se přisuzuje signálovým kabelům?

To se obvykle (ovšem mylně) přisuzuje samotným signálovým kabelům, které z těchto zřejmých důvodů mají být co nejkratší, čímž se zajistí také jejich nízká kapacita (obecně platí čím větší impedance, tím menší kapacita a naopak).

Jaké jsou vodiče elektrického kabelu?

Kabel je soustava dvou nebo více elektrických nebo optických vodičů spojených společným pláštěm. Jednotlivé vodiče (žíly) elektrického kabelu mohou být nejen z plného drátu, ale také laněné, složené z tenkých drátků.Takový vodič se označuje jako licna.Žíly silnoproudých kabelů už od průřezu 25 mm 2 jsou složené z jednotlivých tenčích drátů.

Jaké jsou kabely k přenosu elektrické energie?

Kabely jsou nejčastěji používané k přenosu elektrické energie a optických signálů. Nejzákladnější rozdělení elektrických kabelů je na silové pro rozvod elektrické energie a slaboproudé, to jsou kabely datové, sdělovací, ovládací.

Související příspěvky: