Jak zveřejňovat časopisy?

Obsah

Jak zveřejňovat časopisy?

Jak zveřejňovat časopisy?

OA časopisy jsou nejčastěji zveřejňovány pod licencí Creative Commons. Pokud nevíte, jakou licenci zvolit, můžete využít jednoduchou aplikaci pro výběr vhodné licence. Zelená cesta otevřeného přístupu kombinuje publikování ve vědeckých časopisech a uložení textu v otevřeném repozitáři (autoarchivaci).

Co je autorská práva v OA časopisech?

Autorská práva při vydání v OA časopisech většinou zůstávají autorům (copyright). Možné je uzavření licenční smlouvy o vydání práce. Autor pak poskytuje vydavateli nevýhradní licenci k vydání práce, což znamená, že může nadále s článkem libovolně nakládat (zveřejnit ho na svých webových stránkách, uložit do repozitáře atd.).

Jaké jsou nejlepší open access časopisy?

V kvalitních Open Access časopisech by mělo probíhat standardní recenzní řízení. Vhodný otevřený časopis k publikování lze najít v DOAJ. Úplný otevřený přístup - okamžitý bezplatný přístup k plným textům článků všem uživatelům. Placený otevřený přístup - kompletní obsah časopisu je otevřeně dostupný, náklady spojené s vydáním článku nese autor.

Jak se Univerzita Karlova připojila k Deklaraci o otevřeném přístupu k vědě?

V roce 2013 se Univerzita Karlova připojila k Berlínské deklaraci o otevřeném přístupu ke znalostem v přírodních a humanitních vědách. V návaznosti na tento krok Nakladatelstvím Karolinum od roku 2015 publikuje všechny své časopisy jako časopisy otevřené.

Související příspěvky: