Co je znečištění oceánů?

Obsah

Co je znečištění oceánů?

Co je znečištění oceánů?

Znečištění oceánů 1 Živinami z kanalizačních splašků, zemědělství a z atmosféry, spalováním fosilních paliv ( dusík, fosfor) To má za... 2 Půdními částicemi – Půdní eroze těžbou, bagrováním, lesnictvím a zemědělstvím. Půdní částice kalí vodu, brání... 3 Toxiny – PCB, DDT, těžké kovy. Jejich zdrojem jsou herbicidy, pesticidy, průsak ze skládek. Mají za následek kontaminace... More ...

Kdo je nejhlubší oceán?

Seznam nejhlubších míst oceánů 1 Tichý oceán 10 994 m prohlubeň Challenger, Mariánský příkop 2 Atlantický oceán 8 648 m prohlubeň Milwaukee, Portorický příkop 3 Indický oceán 8 047 m prohlubeň Diamantina, příkop Diamantina 4 Severní ledový oceán 5 450 m prohlubeň Litke Deep, Euroasijská pánev More ...

Kdo je největší oceán na Zemi?

Tichý oceán (Pacifik) – největší a nejhlubší oceán. Tichý oceán je větší než všechna pevnina na Zemi. To dokazuje zajímavá mapa, ve které jsou do Tichého oceánu vloženy všechny kontinenty.

Jaké jsou rozlohy oceánu?

Oceány podle velikosti (rozlohy) od největšího po nejmenší: 1 Tichý oceán 155 557 mil. km² 2 Atlantský oceán 76 762 mil. km² 3 Indický oceán 68 556 mil. km² 4 Jižní oceán 20 327 mil. km² 5 Severní ledový oceán 14 056 mil. km² More ...

Související příspěvky: