Co je zdroj napětí?

Obsah

Co je zdroj napětí?

Co je zdroj napětí?

Zdroj napětí (anglicky voltage source, též zdroj elektrického napětí) je v elektrotechnice takový elektrický zdroj, který na svém výstupu udržuje stálé elektrické napětí bez ohledu na odebíraný elektrický proud.

Jaké je napětí na výstupu proudového zdroje?

V ideálním případě tedy platí, že napětí na výstupu tohoto typu zdroje se pohybuje v intervalu <0, ?) : 0V pro zkrat a ?V pro nekonečně velký odpor při rozpojeném obvodu. Skutečné proudové zdroje však jsou schopné pracovat pouze v přesně definovaném intervalu napětí.

Co je stabilizátor napětí?

Zdroj je potřeba napájet z pevného přívodu síťového napětí. U pohyblivých přívodů může při použití starších typů síťových rozdvojek k této záměně dojít. Stabilizátor napětí je obvod, který zajišťuje, aby na výstupu zdroje bylo stále konstantní napětí bez ohledu na kolísání odběru proudu a na změny velikosti vstupního napětí.

Související příspěvky: