Co je dluhopis?

Obsah

Co je dluhopis?

Co je dluhopis?

Dluhopis je cenný papír, s nímž je spojené právo jeho vlastníka (věřitele) na splacení jistiny, stanoveného úroku a vyplacení výnosů z nich plynoucích dlužníkem (emitentem). Na rozdíl od akcií dluhopisy svému vlastníkovi zajišťují předem stanovený finanční výnos. Dluhopis je vlastně půjčka. Zakoupením dluhopisu poskytujete emitentovi půjčku, který ...

Kdy se objem dluhopisů zvýšil?

Tehdy, když ekonomiky po celém světě včetně Česka kvůli dopadům covidu-19 klesly až o deset procent a vlády musely přijít s různými druhy finanční pomoci, se objem emitovaných dluhopisů výrazně zvýšil.

Jaké jsou úročeny dluhopisů?

České dluhopisy byly svého času (když zahraniční investoři – spekulanti – očekávali posílení koruny) dokonce úročeny vůbec nejnižším úrokem na světě. Ale jinak záleží na mnoha faktorech, z nichž ten nejvýznamější je, stejně jako u korporátních dluhopisů, ekonomická a politická stabilita emitenta – státu.

Jaké jsou dluhopisy republiky?

Například české Ministerstvo financí v posledních letech vydává tzv. Dluhopisy Republiky, které jsou určeny výhradně pro fyzické osoby, ale jejich podíl na celkovém zadlužení je naprosto minimální. V současné době drží domácnosti méně než jedno procento státního dluhu. A to často za výnosy, které nepokryjí ani inflaci.

Související příspěvky: