Jaké jsou preventivní kontroly?

Obsah

Jaké jsou preventivní kontroly?

Jaké jsou preventivní kontroly?

preventivní, průběžné a následné – preventivní kontroly mají za cíl předcházet vzniku problémů, škod, nedostatků, průběžné kontroly sledují odchylky v průběhu procesů, následné kontroly se soustřeďují na výstupy. Příprava na provedení kontroly (cíl, způsob, rozsah, čas, příprava lidí).

Co jsou kontrolní činnosti?

Kontrolní činnosti využívají manažeři na všech úrovních řízení jako určité zpětné vazby. Smyslem je získat objektivní představu o řízené realitě, tj. plnění plánovaných záměrů, stupni realizace přijatých rozhodnutí. Je iniciována vnitřními strukturami organizace.

Jaké jsou zákonné požadavky na kontrolu?

Zákonné požadavky – z dikce řady zákonů vyplývá oprávnění zpravidla státních orgánů provádět vybrané kontrolní činnosti (daňová přiznání, placení příspěvků na sociální a zdravotní pojištění, požární kontrola, kontrola BOZP atd.). Kontrola je jednou ze základních funkcí řízení.

Související příspěvky: