Kdo může dát výpověď zaměstnanci?

Obsah

Kdo může dát výpověď zaměstnanci?

Kdo může dát výpověď zaměstnanci?

Výpověď dává buď zaměstnanec, nebo zaměstnavatel. Ačkoliv se jedná o jednostranné ukončení pracovního poměru, je třeba zachovat určitá pravidla stanovená zákonem. Výpověď musí být doručena v písemné podobě a zaměstnavatel může dát výpověď zaměstnanci pouze z přesně stanovených důvodů, jako je nadbytečnost.

Jaké jsou důvody pro výpověď zaměstnavatele?

Ačkoliv se jedná o jednostranné ukončení pracovního poměru, je třeba zachovat určitá pravidla stanovená zákonem. Výpověď musí být doručena v písemné podobě a zaměstnavatel může dát výpověď zaměstnanci pouze z přesně stanovených důvodů, jako je nadbytečnost. Naproti tomu zaměstnanec pro výpověď nemusí uvádět žádný důvod.

Může zaměstnanec k okamžitému ukončení přistoupit na vrub zaměstnavateli?

Zaměstnanec k okamžitému ukončení může přistoupit taktéž ve dvou případech, navíc mu náleží i mzda za dobu hypotetické výpovědní lhůty. Důvodem jsou právě podmínky, za kterých lze takto poměr ukončit, protože ty zaměstnanec není schopen ovlivnit a padají tak na vrub zaměstnavateli:

Kdy si zaměstnanec najde nové zaměstnání ve výpovědní lhůtě?

Běžné to je, když si zaměstnanec ve výpovědní lhůtě najde nové zaměstnání, do kterého potřebuje nastoupit před vypršením výpovědní doby. V takovém případě, pokud s tím obě strany souhlasí, lze uzavřít dohodu o skončení pracovního poměru, aniž by bylo potřeba odvolávat již podanou výpověď.

Související příspěvky: