Jak číst desetinná čísla?

Obsah

Jak číst desetinná čísla?

Jak číst desetinná čísla?

Desetinná čísla můžeme číst mnoha různými způsoby. První je „přímočaré čtení“, kdy pouze místo „čárka“ říkáme „celá“. Desetinnou část můžeme přečíst jako jedno číslo, nebo vyjmenovat po cifrách: Při porovnávání desetinných čísel najdeme tu „nejdůležitější“ část, ve které se liší, a podle ní srovnání provedeme.

Co je desetinné číslo?

Desetinné číslo je způsob zápisu čísla pomocí celé části a desetinné části, která je oddělená desetinnou čárkou. Například v zápisu 154,28 je 154 celou částí a 28 desetinnou částí. Na prvním místě za desetinou čárkou jsou desetiny, na druhém setiny, na třetím tisíciny.

Co jsou kladná a záporná čísla?

Kladná a záporná čísla (Celá čísla) Podtémata Porovnávání kladných a záporných čísel Číselná osa: kladná a záporná čísla Více Číselná osa: kladná a záporná čísla Číse ... Číselná osa: kladná a záporná čísla Číse ... Počítání se zápornými čísly Více 4 more rows ...

Související příspěvky: