Co je rychlost C v vakuu?

Obsah

Co je rychlost C v vakuu?

Co je rychlost C v vakuu?

Označení pochází zřejmě z latinského výrazu pro rychlost celeritas . Tato rychlost představuje rychlost šíření elektromagnetického vlnění všech frekvencí ve vakuu. Zároveň je to i nejvyšší možná rychlost, jakou se může šířit jakýkoli signál. Podle speciální teorie relativity se větší rychlostí, než je rychlost c, nemůže pohybovat žádné těleso.

Jaká je rychlost světla ve vesmíru?

Rychlost světla je 299 792 458 m / s. Tato hodnota se historicky několikrát změnila a zpřesnila. Ve vodě či diamantu je rychlost světla nižší. Vědci jsou přesvědčeni, že je rychlost světla zatím nejvyšší rychlostí ve vesmíru a potvrzuje to i Einsteinova rovnice E = mc2.

Jaká je rychlost světla ve vakuu?

Rychlost světla (nebo jiného elektromagnetického záření) ve vakuu (stručně též "světelná rychlost" bez nutnosti uvádět ještě "ve vakuu") je definována jako fázová rychlost postupného elektromagnetického vlnění ve vakuu.

Jak se pokusil Galileo změřit rychlost světla?

Jako první se pokusil změřit rychlost světla Galileo Galilei. Se svým asistentem vylezli na dva kopce vzdálené asi 2 km a pomocí luceren chtěli změřit dobu letícího paprsku. Galilei vyslal paprsek – odkryl lucernu. Jakmile ho jeho asistent uviděl, měl také odkrýt lucernu. Z doby letu paprsku tam a zpět chtěl Galileo zjistit rychlost světla.

Související příspěvky: