Co se týče kombinovaného postižení?

Obsah

Co se týče kombinovaného postižení?

Co se týče kombinovaného postižení?

V souvislosti s kombinovaným postižením jsou používány i další termíny, jako kombinované vady, vícenásobné postižení či osoby se souběžným postižením více vadami. V případě kombinovaného postižení je osoba postižena dvěma nebo více na sobě kauzálně nezávislými druhy postižení.

Jak se zabývat postižením tělesným?

Proto se v následující kapitole budeme zabývat nejen žáky s postižením tělesným, ale také kombinovaným. V souvislosti s kombinovaným postižením jsou používány i další termíny, jako kombinované vady, vícenásobné postižení či osoby se souběžným postižením více vadami.

Jaké jsou příčiny tělesného postižení?

Vrozené tělesné postižení se velmi často pojí i s postižením jiným. Především u poruch hybnosti, které vznikají na základě organického poškození centrální nervové soustavy (CNS), je častá přítomnost i mentálního postižení či poruch aktivity a pozornosti.

Související příspěvky: