Jaký je Vývoj inflace v ČR?

Obsah

Jaký je Vývoj inflace v ČR?

Jaký je Vývoj inflace v ČR?

Vývoj inflace v ČR. Míra inflace vyjadřuje přírůstek průměrného ročního indexu spotřebitelských cen, neboli procentní změnu průměrné cenové hladiny za 12 posledních měsíců proti průměru 12ti předchozích měsíců. Zjednodušeně řečeno nám ukazuje, o kolik procent byla měna znehodnocena.

Co je inflace?

Inflace je u většiny ekonomů definována jako nárůst všeobecné cenové hladiny zboží a služeb v ekonomice v určitém časovém období. Ekvivalentně lze inflaci definovat jako snížení kupní síly peněz.Změnu cenové hladiny za určité období udává míra inflace, která se vypočítává jako poměr vybraného cenového indexu na konci a na začátku období.

Jak je inflace definována v USA?

Meziroční inflace v USA od roku 1666. Inflace zvláště převažuje během válek a studené války. Inflace je u většiny ekonomů definována jako nárůst všeobecné cenové hladiny zboží a služeb v ekonomice v určitém časovém období. Ekvivalentně lze inflaci definovat jako snížení kupní síly peněz.

Jaký je míra inflace v ČR?

Vývoj inflace v ČR rok míra inflace 2017 2,5% 2018 2,1% 2019 2,8% 2020 .... 22 more rows ...

Související příspěvky: