Co je složené číslo?

Obsah

Co je složené číslo?

Co je složené číslo?

Složené číslo je každé přirozené číslo, které má alespoň tři různé dělitele. Složená čísla: 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 18, 20 ..... Každé složené číslo lze zapsat jako součin prvočísel. Tomuto součinu říkáme rozklad čísla na prvočinitele.

Kdo je nejmenší přirozené číslo?

Nejmenší přirozené číslo je 1, nulu nepovažujeme za přirozené číslo. Čili jsou to čísla 1, 2, 3, … a všechna celá kladná čísla, počet těchto čísel je nekonečný, je to nekonečná množina. Přirozená čísla jako množinu čísel značíme N.

Co je přirozeným číslem?

Přirozeným číslem (číslem z oboru přirozených čísel) se v matematice obvykle rozumí nezáporné celé číslo (0, 1, 2, 3,4...;), které lze použít k vyjádření mohutnosti (konečné) množiny (viz kardinální číslo), resp. počtu nějakých předmětů.

Co jsou smíšená čísla?

Porovnávání zlomků, smíšená čísla, desetinné zlomky Smíšená čísla = čísla zapsaná pomocí přirozeného čísla a zlomku. Každý zlomek větší než jedna (nepravý zlomek) lze převést na smíšené číslo a každé smíšené číslo jde převést na zlomek.

Související příspěvky: