Jak je zvýšena hladina cholesterolu a triglyceridů?

Obsah

Jak je zvýšena hladina cholesterolu a triglyceridů?

Jak je zvýšena hladina cholesterolu a triglyceridů?

Zvýšena hladina cholesterolu a cholesterolu+triglyceridů bývá spojena se zvýšeným rozvojem aterosklerózy a tím i se zvýšeným rizikem ISCH (ischemické choroby srdeční). Koncentrace celkového cholesterolu 5,0-6,0 mmol/l je považována za hraniční, nad 6,0 už vysokou

Co se hlásí zvýšeným cholesterolem?

Cholesterol se nehlásí výraznými příznaky, v čem právě spočívá jeho nebezpečí. Většinou je vysoký cholesterol odhalen z krve při běžné kontrole u lékaře. Příznaky zvýšeného cholesterolu se obvykle ukáží až ve chvíli, kdy se v těle rozvine ateroskleróza jako následek vysokého cholesterolu.

Jaká je optimální hodnota cholesterolu v krvi?

Lékaři hovoří o třech základních hodnotách: 1 optimální hodnota cholesterolu v krvi u dospělého člověka by neměla přesáhnout 5,2mm / l 2 za zvýšenou hladinu cholesterolu se v lékařských kruzích považuje hodnota od 5,2 do 6,2 mmol / l 3 hodnoty nad 6,2 mmol / l se označují jako rizikové More ...

Co je cholesterol?

Co je vlastně cholesterol? Cholesterol je organická látka lipidové povahy, kterou řadíme ke steroidům. Je stavební složkou buněk a tkání v našem těle, je součástí buněčných membrán, kde zajišťuje jejich kompaktnost.

Související příspěvky: