Jaká je intenzita gravitačního pole v daném bodě?

Obsah

Jaká je intenzita gravitačního pole v daném bodě?

Jaká je intenzita gravitačního pole v daném bodě?

Gravitační a tíhové zrychlení Gravitační síla udílí tělesu o hmotnosti mv daném bodě gravitační zrychlení ag= Fg/m Þ  intenzita gravitačního pole v daném místě se rovná gravitačnímu zrychlení, které v tomto místě uděluje tělesu gravitační síla

Jaká je velikost intenzity gravitačního pole Země?

Velikost intenzity se s rostoucí výškou nad povrchem Země zmenšuje. Když sledujeme gravitační pole Země na malých plochách, např. na ploše o rozměrech několika set metrů, lze gravitační pole považovat za homogenní. Intenzita v homogenním gravitačním polije konstantní. Gravitační a tíhové zrychlení

Jak se setkáváme s gravitační silou?

•Setkáváme se s první dalekodosahovou silou, se silou gravitační. Jejím prostřednictvím na sebe hmotné body působí, aniž by byly v přímém vzájemném kontaktu–funkce vakua. •Na základě gravitačního působení funguje nebeská mechanika. •Gravitační zákon je zobecněním dlouhodobých astronomickýchpozorování.

Co je homogenní gravitační pole Země?

Když sledujeme gravitační pole Země na malých plochách, např. na ploše o rozměrech několika set metrů, lze gravitační pole považovat za homogenní. Intenzita v homogenním gravitačním polije konstantní. Gravitační a tíhové zrychlení Gravitační síla udílí tělesu o hmotnosti mv daném bodě gravitační zrychlení ag= Fg/m

Související příspěvky: