Co je nejvyšší trest smrti?

Obsah

Co je nejvyšší trest smrti?

Co je nejvyšší trest smrti?

Trest smrti. Trest smrti neboli nejvyšší trest, či také absolutní trest, je trest, který předpokládá usmrcení (neboli popravu) člověka odsouzeného za trestný čin, za který je dle platného trestního práva možné tento trest uložit (v dřívějších dobách byly takovéto trestné činy nazývány hrdelními zločiny ).

Co jsou argumenty odpůrců trestu smrti?

Obvyklé argumenty odpůrců trestu smrti: 1 trest smrti je nemorální (stát se tím dopouští podobného deliktu jako odsouzený) 2 hrozba justičního omylu (trest smrti je nevratný) 3 jedná se o pouhý akt msty (dle tohoto argumentu by odsouzený neměl být fyzicky či psychicky trestán, ale měl by být... 4 trest smrti nemá odstrašující účinek a naopak znamená riziko pro policisty... More ...

Jak vznikají děti o smrti?

Vzdělávání dětí o smrti by mělo začít vysvětlením, že všechny živé entity jsou součástí životního cyklu; rostliny, zvířata a lidé se rodí, vyrůstají, žijí a umírají. Stále ještě je rozdíl mezi venkovskými a městskými dětmi. Děti z venkova vidí cyklus života a smrti na květinách, obilí, stromech, zvířatech, ale i lidech.

Související příspěvky: