Co je školní vzdělání veterinárního lékaře?

Obsah

Co je školní vzdělání veterinárního lékaře?

Co je školní vzdělání veterinárního lékaře?

Práce preventivní, diagnostické a léčebné v ochraně zdraví zvířat nebo veřejného zdraví pod vedením veterinárního lékaře se specializovanou působností. Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Kdo je veterinární lékař?

Veterinární lékař 1 Charakteristika. Veterinární lékař provádí preventivní, dozorové, diagnostické a léčebné činnosti v oboru veterinárního... 2 Pracovní činnosti. Vedení vyšetřování a diagnostikování chorob nebo zranění zvířat. Provádění chirurgických nebo... 3 Příklady činností ze soukromého sektoru. Příklady činností nejsou vyčerpávající a žádným způsobem závazné, nejsou... More ...

Jaké jsou odborné znalosti veterinárního lékaře?

Sledování, kontrola a posuzování vlivu vnějšího prostředí na chov zvířat, monitorování cizorodých látek v potravním řetězci v rozsahu dozorové činnosti veterinárního lékaře Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

Související příspěvky: