Kdo je plátcem místního poplatku?

Obsah

Kdo je plátcem místního poplatku?

Kdo je plátcem místního poplatku?

Plátcem místního poplatku z pobytu má být poskytovatel úplatného pobytu. Plátce poplatku má být, stejně jako v současnosti, povinen vybrat poplatek od poplatníka.

Kdo měl povinnost platit místní poplatek?

Osobou, která měla povinnost platit místní poplatek, tak byl i nezletilý. Protože zákon neumožňoval vyměřit nedoplatek jiné osobě namísto nezletilého poplatníka, byl správce poplatku nucen takto postupovat a tedy vyměřit nedoplatek nezletilému.

Co se týče místního poplatku z pobytu?

Tímto návrhem Senát poměrně zásadně mění konstrukci místního poplatku z pobytu, a tedy i dopady do sdílené ekonomiky (viz výše). Podle novely dále předmětem poplatku nemá být pobyt, při kterém je na základě zákona omezována osobní svoboda. Plátcem místního poplatku z pobytu má být poskytovatel úplatného pobytu.

Kdo může zavést místní poplatek za užívání veřejného prostranství?

Na základě § 4 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích může obec zavést a vybírat místní poplatek za užívání veřejného prostranství. (1) Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování ...

Související příspěvky: