Co se týče DC motorů?

Obsah

Co se týče DC motorů?

Co se týče DC motorů?

DC motory spoléhají na uhlíkové kartáče a komutační kroužek pro přepínání směru proudu a polarity magnetického pole v rotující kotvě. Tato interakce mezi vnitřním rotorem a pevnými permanentními magnety vyvolává otáčení motoru.

Jak dlouho jsou DC motory omezeny?

Podle společnosti Maxon Motor jsou DC motory omezeny systémem svých kartáčů a dosahují životnosti 1000 až 1500 provozních hodin, popř. méně než 100 provozních hodin při extrémních zatíženích. Některé motory mohou za příznivých provozních podmínek pracovat až 15 000 hodin.

K čemu jsou AC motory určeny?

AC motory jsou určeny k ovládání určitého bodu na výkonové křivce. Tato křivka odpovídá maximální účinnosti motoru. Mimo tohoto bodu účinnost motoru výrazně klesá. AC motory spotřebovávají dodatečnou energii na vytvoření magnetického pole indukováním proudu na rotoru.

Jaká je životnost DC motorů?

Tato interakce mezi vnitřním rotorem a pevnými permanentními magnety vyvolává otáčení motoru. Podle společnosti Maxon Motor jsou DC motory omezeny systémem svých kartáčů a dosahují životnosti 1000 až 1500 provozních hodin, popř. méně než 100 provozních hodin při extrémních zatíženích.

Související příspěvky: