Jaká je čela optických vláken?

Obsah

Jaká je čela optických vláken?

Jaká je čela optických vláken?

Téměř pro všechny druhy spojů vláken je základním požadavkem, že čela optických vláken musí být přísně rovinná a kolmá k ose vlákna. Dosahuje se toho v praxi tak, že se vlákno po obvodu nařízne a přetrhne pod určitým napětím v tahu.

Jak zlepšovat kvalitu optických vláken?

Kvalitu svarů ovlivňuje především podélná nesouosost vláken, šikmé zalomení konce vláken a nečistoty. Svařované nebo mechanické spojky optických vláken slouží ke spojováni vláken a kabelů při montáži optických traktů. Útlum optických spojek se obvykle měří pomocí měřiče zpětného rozptylu, který zpravidla slouží k celkové kontrole montáže trasy.

Jaké jsou požadavky na spojení optického vlákna?

Požadavky kladené na tato spojení jsou značně vysoké a rostou s klesajícím průměrem jádra vlákna. Aby na spojení nedocházelo ke ztrátám energie, měla by spojovaná vlákna ležet v jedné společné ose, a to v těsném kontaktu vstupních čel optického vlákna, jejichž povrch musí být opticky upraven.

K čemu slouží svařované spojky optických vláken?

Svařované nebo mechanické spojky optických vláken slouží ke spojováni vláken a kabelů při montáži optických traktů. Útlum optických spojek se obvykle měří pomocí měřiče zpětného rozptylu, který zpravidla slouží k celkové kontrole montáže trasy. Postup měřeni je naprosto stejný jako při měření útlumu konektoru.

Související příspěvky: