Jak funguje funkce svyhledat?

Obsah

Jak funguje funkce svyhledat?

Jak funguje funkce svyhledat?

Funkce SVYHLEDAT má argument Sloupec, do kterého se většinou ručně zapisuje pořadové číslo sloupce, ze kterého je třeba vrátit výsledek. Pokud uživatel potřebuje vracet výsledky z více vedlejších na sebe navazujících sloupců, je možné si situaci usnadnit vnořením funkce SLOUPEC.

Co je funkce svyhledat V Excelu?

Článek přináší přehled praktických a často používaných funkcí, na které se nás na školeních Excelu pravidelně dotazujete. Znalost většiny zde uváděných funkcí by měla být samozřejmostí. Funkce SVYHLEDAT (anglicky VLOOKUP) je funkce, která dokáže dohledat k určité hodnotě doplňující informace ze souhrnné tabulky.

Proč je funkce 2 "svyhledat"?

Protože: 1 "SVYHLEDAT" je název funkce 2 "B:B" proto, že ve sloupci B se vyskytují názvy položek, podle kterých má Excel v pravé tabulce hledat příslušnou cenu. 3 "G:H" proto, že v této oblasti je umístěna tabulka, ze které se vybírá. 4 "2" proto, že z malé tabulky, ze které se vybírá, se má doplnit hodnota, která je ve druhém sloupečku, což je sloupeček... More ...

Související příspěvky: